Allt i plåt. Med service och kvalitet

CLN Plåtslageri AB är ett företag med inriktning på tak och fasadarbeten. Vi åtar oss arbeten inom byggnadsplåtslageri och har stor erfarenhet av både renoveringar och nybyggnation.
Inget jobb är för stort och inte heller för litet.

Tillverkning

Tillverkning av olika beslag, lister, bleck, ventilationshuvar, skorstenskronor m.m.
Kontakta oss

Entreprenad

Vi tar hand om större takarbeten och byggnadplåtslageriuppdrag.

 

 

Montage

Allt från enklare montagearbeten till avancerade plåtslageriarbeten.

 

 

 

Service

Vi utför dessutom byte, beslagning och löpande underhåll av diverse plåtarbeten.
Takstegar
Takbryggor
Skorstenar
Snörasskydd
Hängrännor
Fönsterbleck
Vindskiveplåt
Gavelbeslag
Stuprör
Fasadlist
Fotplåt
Fotrännor
Vinkelrännor
Takluckor
Stosar
Venthuvar
Bandtäckning
Skivtäckning
m.m
Plåtsax
CLN Plåtslageri AB
Tennvägen 13 B
371 50 Karlskrona
Mobil: 070-607 26 25
Epost: christian@clnab.se